Using Wavelets for the computation of particular solutions in DRM

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelBoundary Element Technique
RedacteurenM.H. Aliabadi
Pagina's465-475
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit