Using the structural reverberation time in standardizing laboratory measurements of the sound reduction index

E. Gerretsen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings Forum Acusticum, Sevilla
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit