Using the central ventilation shaft design within public buildings for natural aeration enhancement

An Shik Yang, Chih Yung Wen, Yu Hsuan Juan, Ying Ming Su, Jen Hao Wu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Using the central ventilation shaft design within public buildings for natural aeration enhancement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen