Using structural energy flow to study sound transmission through a propeller shaft-bearing structure to underwater

J.W. Verheij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit