Using speech to search: comparing built-in and ambient speech search in terms of privacy and user experience (regular paper)

Regina Bernhaupt, Dimitri Drouet, François Manciet, Michael Pirker, Guillaume Pottier

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Using speech to search: comparing built-in and ambient speech search in terms of privacy and user experience (regular paper)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science