Using process mining to bridge the gap between BI and BPM

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

18 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Process mining techniques enable process-centric analytics through automated process discovery, conformance checking, and model enhancement.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-80
TijdschriftComputer
Volume44
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit