Using potential completion times to solve a two machine floor shop problem involving batching and scheduling

J.A. Hoogeveen, S.L. Velde, van de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings Fourth International Workshop on Project Management and Scheduling (PMS'94, Leuven, Belgium, July 12-15, 1994)
Pagina's179-181
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit