Using plastics in the design of joints in transparent structures

F.P. Bos, F.A. Veer, A.J. Heidweiller

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 2nd International Symposium on Architectural Applications of Glass (ISAAG)
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit