Using near-surface quantum wells for probing buried nano-objects in metals

O. Kurnosikov, J.H. Nietsch, M.V. Sicot, H.J.M. Swagten, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelDutch scanning probe day; Utrecht, Netherlands, the (8 dec 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit