Using narrative transportation to enhance new product comprehension

E.A. Hende, van den, J.P.L. Schoormans, H.M.J.J. Snelders

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of the European Advances in Consumer Research, 2007, Milan
    StatusGepubliceerd - 2008

    Citeer dit