Using multidimensional scaling to determine distances in the perceptual space of rolling sounds.

C.N.J. Stoelinga, D.J. Hermes, A.G. Kohlrausch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Using multidimensional scaling to determine distances in the perceptual space of rolling sounds.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Fysica en Astronomie