Using multidimensional scaling to determine distances in the perceptual space of rolling sounds.

C.N.J. Stoelinga, D.J. Hermes, A.G. Kohlrausch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3237-3237
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume119
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Using multidimensional scaling to determine distances in the perceptual space of rolling sounds.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit