Using metrics for assessing the quality of ATL model transformations

M.F. Amstel, van, M.G.J. Brand, van den

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  80 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Using metrics for assessing the quality of ATL model transformations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science