Using iterative learning control with basis functions to compensate medium deformation in a wide-format inkjet printer

J.J. Bolder, T.A.E. Oomen, S.H. Koekebakker, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
539 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Using iterative learning control with basis functions to compensate medium deformation in a wide-format inkjet printer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen