Using fuzzy linguistic summaries for the comparison of time series: an application to the analysis of investment fund quotations

J. Kacprzyk, A. Wilbik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of IFSA/EUSFLAT 2009
Pagina's1321 - 1326
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit