Using Extrapolation in the Iterative Solution of Scattering Problems with a Varying Parameter

A.G. Tijhuis, M.C. Beurden, van, A.P.M. Zwamborn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelScientific Computing in Electrical Engineering, Book of Rerviewed Abstracts, SCEE-2002, 23-28 June 2002, Eindhoven, The Netherlands
RedacteurenW.H.A. Schilders, S.H.M.J. Houben, E.J.W. Maten, ter
Pagina's187-188
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit