Using coordination to restructure sequential source code into a concurrent program

C.T.H. Everaars, F. Arbab, B. Koren

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Using coordination to restructure sequential source code into a concurrent program'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen