Using Aspect-GAMMA in the design of embedded systems (Extended abstract)

M.R. Mousavi, G. Russello, M.R.V. Chaudron, M.A. Reniers, T. Basten, A. Corsaro, S.K. Shukla, R.K. Gupta, D.C. Schmidt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Using Aspect-GAMMA in the design of embedded systems (Extended abstract)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen