Using artificial neurons in evidence based trust computation

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Using artificial neurons in evidence based trust computation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics