Using a genetic algorithm to derive a linguistic summary of trends in numerical time series

J. Kacprzyk, A. Wilbik, S. Zadrozny

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of 2006 International Symposium on Evolving Fuzzy Systems
RedacteurenP. Angelov, D. Filev, N. Kasabov, O. Cordon
UitgeverijIEEE Press
Pagina's137-142
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit