Using 3D-printing in disaster response: the two-stage stochastic 3D-printing knapsack problem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Using 3D-printing in disaster response: the two-stage stochastic 3D-printing knapsack problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen