Users evaluation of transport mode characteristics with special attention to public transport

P.J.H.J. Waerden, van der, A.W.J. Borgers, H.J.P. Timmermans, M. Berenos

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Users evaluation of transport mode characteristics with special attention to public transport'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences