Users' conceptions of voice-operated information services

M.F. Weegels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Users' conceptions of voice-operated information services'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit

  Sociale wetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen