Users as innovators: A review, critique, and future research directions

Marcel Bogers, Allan Afuah, Bettina Bastian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

531 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Users as innovators: A review, critique, and future research directions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology

Economics, Econometrics and Finance