User simulation of space utilisation : system for office building usage simulation

V. Tabak

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1815 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • de Vries, Bauke, Promotor
  • Timmermans, Harry, Promotor
Datum van toekenning26 jan. 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-6814-614-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit