User-level QoS and traffic engineering for 3G wireless 1xEV-DO systems

S.C. Borst, K.L. Clarkson, J.M. Graybeal, H. Viswanathan, P.A. Whiting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-47
TijdschriftBell Labs Technical Journal
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit