User interfaces for young and old

M.D. Janse, J.F. Suri, M. Yawitz, G. Vries, de, J.L. Fozard, R. Coleman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)36-46
  TijdschriftInteractions
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit