User interaction techniques for future lighting systems

D. Aliakseyeu, J. Mason, B.W. Meerbeek, H.A. Essen, van, S.A.M. Offermans, A.A. Lucero

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'User interaction techniques for future lighting systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie