User guided movement analysis in games using semantic trajectories

Ruben Schertler, Simone Kriglstein, Günter Wallner

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'User guided movement analysis in games using semantic trajectories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen