User behavior in whole building simulation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

434 Citaten (Scopus)
968 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'User behavior in whole building simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen