Use of waste nano-silica rich sludge from photovoltaic production process in self-compacting mortars (SCM) : survey on the replacement of cement and common fillers by waste nano-silica rich sludge (from the PV industry) for the production of SCC mixes used by Kijlstra Betonmortel B.V.

G. Quercia Bianchi, P.R. Spiesz, J.J.G. van der Putten, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Use of waste nano-silica rich sludge from photovoltaic production process in self-compacting mortars (SCM) : survey on the replacement of cement and common fillers by waste nano-silica rich sludge (from the PV industry) for the production of SCC mixes used by Kijlstra Betonmortel B.V.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen