Use of video-consultation is feasible during follow-up care of patients with a neuroendocrine tumour

G. Bouma, L.D. de Hosson, H. van Essen, E.G.E. de Vries, D.J.A. de Groot, A.M.E. Walenkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)396-396
Aantal pagina's1
TijdschriftClinical Oncology
Volume30
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun. 2018

Citeer dit