Use of system made of peroxocarboxylic-donating substance and metal-modified polyhedral oligosilsesquioxanes under perhydrolysis, as activator for inorganic peroxygen compounds in oxidizing, washing, cleaning or disinfecting solutions

André Hätzelt (Uitvinder), Christian Kropf (Uitvinder), Jos B.M Wilting (Uitvinder), Hendrikus C.L Abbenhuis (Uitvinder), Gijsbert Gerritsen (Uitvinder)

    Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

    9 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Use of system made of peroxocarboxylic-donating substance and metal-modified polyhedral oligosilsesquioxanes under perhydrolysis, as activator for inorganic peroxygen compounds in oxidizing, washing, cleaning or disinfecting solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen