Use of supported liquid-phase catalysts and supercritical CO2 in continuous micro flow : Mizoroki-Heck reaction and CO2-based methoxycarbonylation

S.C. Stouten

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

373 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hessel, Volker, Promotor
  • Wang, Qi, Co-Promotor
  • Noël, Timothy, Co-Promotor
Datum van toekenning21 sep. 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6233-355-0
StatusGepubliceerd - 21 sep. 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit