Use of polarization in InP-based integrated optics

J.J.G.M. van der Tol, L.M. Augustin, A.A.M. Kok, U. Khalique, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
173 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Use of polarization in InP-based integrated optics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Material Science