Use of heat exchanger for passive control of combustion instabilities

A. Surendran, N. Hosseini, O. J. Teerling, M.A. Heckl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Use of heat exchanger for passive control of combustion instabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie