Usability issues in COMRIS, an intelligent personal information system

G. Haan, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)5-10
  TijdschriftEACE Quarterly
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit