Urineflowcytometrie (Sysmex UF500i) als screeningsmethode om urineweginfecties uit te sluiten

K.J. Boonen, E.L. Koldewijn, N.L.A. Arents, P.A. Raaymakers, V. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Introductie: Urineflowcytometrie is een aantrekkelijk alternatief voor de standaardkweek, om urineweginfecties uit te sluiten. In deze studie hebben we een afkapwaarde vastgesteld om negatieve kweken te kunnen selecteren. Methode: Gedurende 3 maanden zijn 281 poliklinische patiënten (51% mannen) van de afdeling Urologie geïncludeerd. Er is gebruik gemaakt van ROC-analyse om de effectiviteit van flowcytometrie ten opzichte van dipstickanalyse en kweek te evalueren. Resultaten: Een afkapgrens van 60 bacteriën/µl urine geeft een sensitiviteit van 100% en een specificiteit van 60%. Retrospectief zou 49% van de kweken overbodig zijn geweest als deze afkapgrens was gebruikt. 20% van de patiënten die met antibiotica werden behandeld, kregen deze mogelijk onterecht. Bij gebruik van deze afkapgrens was het berekende percentage fout-negatieven 0% (95%-BI = 0-3,3%). Conclusie: Urineflowcytometrie is een betrouwbare screeningsmethode om urineweginfecties uit te sluiten
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)125-129
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Urologie
Volume3
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit