Urban morphology indicator analyzes for urban energy modeling

Hung-Chu Chen (Corresponding author), Qi Han, Bauke de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Urban morphology indicator analyzes for urban energy modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences