Urban Heritage : putting the past into the future

L. Veldpaus, A.R. Pereira Roders, B.J.F. Colenbrander

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Urban Heritage : putting the past into the future'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit