Uptake and implementation of nature-based solutions: an analysis of barriers using interpretive structural modeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
Filter
Actief

Zoekresultaten