Uptake and implementation of nature-based solutions: an analysis of barriers using interpretive structural modeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten