Uptake and implementation of nature-based solutions: an analysis of barriers using interpretive structural modeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Uptake and implementation of nature-based solutions: an analysis of barriers using interpretive structural modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen