Upscaling of the dynamics of dislocation walls

P.J.P. Meurs, van, A. Muntean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Upscaling of the dynamics of dislocation walls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie