Upscaling of dislocation walls in finite domains

P.J.P. Meurs, van, A. Muntean, M.A. Peletier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Upscaling of dislocation walls in finite domains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen