Upscaling of business model experiments in off-grid PV solar energy in India

S. Jolly, R.P.J.M. Raven, H.A. Romijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

59 Citaten (Scopus)
120 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Upscaling of business model experiments in off-grid PV solar energy in India'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen