Upperbounds on the closed loop sensitivity for the control of a steer-by-wire vehicle

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Upperbounds on the closed loop sensitivity for the control of a steer-by-wire vehicle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering