Upper bound for the size of monotone span programs

V.S. Nikov, S.I. Nikova, B. Preneel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelIEEE International Symposium on Information Theory, ISIT 2003, Yokohama, Japan, June 29-July 4, 2003
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's284
ISBN van geprinte versie0-7803-7728-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit