Upper bound for the length of the norm of an expression in lambda-typed lambda calculus

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  36 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
  Aantal pagina's2
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit