Up-regulation of gene expression by hypoxia is mediated predominantly by hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1)

A.E. Greijer, P. Groep, van der, D. Kemming, A. Shvarts, G.L. Semenza, G.A. Meijer, M.A. Wiel, van de, J.A.M. Belien, P.J. Diest, van, E. Wall, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

339 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)291-304
TijdschriftJournal of Pathology
Volume206
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit